froy-pilares

Unike townhouses fortjener unike uteområder

FRØY Bekkestua får flotte uteområder, både fellesarealer og private hager. Uteområdene vil være til glede for dere som skal bo og leve i de 31 nye townhousene i Frøytunveien.


Ingenting er overlatt til tilfeldighetene på FRØY Bekkestua. Både felles og private utearealer er nøye planlagt av erfarne landskapsarkitekter fra Bar Bakke. Private for- og bakhager sikrer usjenert opphold og alenetid, mens fellesområder legger til rette for godt naboskap, felles lek og aktivitet på tunet. 

Forhagene opparbeides med fast dekke frem til hovedinngangene, og det er mulighet for privat sykkelparkering like utenfor døren. Tomten har historie som eplehage – noe landskapsarkitektene ønsker å bringe videre. Mot husrekke C anlegges det bruksplen for lek og spill, og beplantes med epletrær. I hver forhage plantes det også et tre som vil skape en ensidig og frodig allé langs bebyggelsen. Bakhagene vender mot fellesområdet, og skjermes med en hekk som gir mulighet for hyggelige private soner. Hagen opparbeides med privat markterrasse og hageareal, og vil fungere som en forlengelse av boligen. Barna kan trygt ferdes alene til fellesområdene, leke der dagen lang, og løpe hjem når middagen er klar.

Fellesområdet blir et klassisk tun plassert sentralt mellom boligene. En gjennomgående teglsteinskant definerer utearealet og gir rom for opphold, lek og grøntområder. Det planlegges et eget område for variert lek, og det skal anlegges en større felles plass med fleksible sittemuligheter og gode solforhold.

Frodige grøntarealer, bærekraft og miljø er stikkord for uteområdene på FRØY Bekkestua. Et nedsenket, beplantet område vil håndtere overvann for tunet. Her skal det plantes vegetasjon tilpasset god håndtering av overvann, og vegetasjonen skal gi positive sanseinntrykk i form av blomstring, duft og farger. Vegetasjonen skal være spennende for store og små, og bidra til biologisk mangfold. 

Bar Bakke Landskapsarkitekter AS har utviklet landskapsplanen for FRØY Bekkestua.

Hva har egentlig Bekkestua å by på? 
I neste informasjonsbrev skal vi se nærmere på, og bli bedre kjent med nærområdet, dets muligheter og tilbud. Vi har også nye illustrasjonsbilder av boligene som vi gleder oss til å dele med dere. Følg med! 

Allerede har 650 personer meldt interesse for FRØY Bekkestua. Det blir kun 31 boliger som føres opp. Dette er en unik sjanse – grip den. 

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med en av våre meglere: